CCT jaarvergadering, locatie Carelshaven

zoom
zoom
zoom
zoom
zoom
zoom
zoom
zoom
zoom

Ruim 33 CCTers gaven op dinsdag 16 februari jl. “acte de presence” op de CCT jaarvergadering die dit jaar in Carelshaven bij CCT-lid Chris van der Sluis gehouden werd. Een ongekend hoog bezoekersaantal dat in de geschiedenis van CCT jaarvergaderingen naar mijn weten nog niet eerder gerealiseerd werd. Dat Carelshaven met haar uitstekende keuken bij veel CCTers een geliefde locatie is zal vast niet als argument voor de hoge opkomst gezien mogen worden. Nee … waarschijnlijker is dat veel CCTers nieuwsgierig waren naar het bestuursbeleid voor de toekomst en uit eerste hand hierover ingelicht wilden worden door CCT voorzitter Wil de Bruijn en zijn medebestuursleden.

Vergaderen in gemoedelijke sfeer

“Als het een beetje meezit, en er komen geen gekke dingen aan de orde bij de rondvraag, dan dineren we om kwart voor acht”, zo trapt voorzitter Wil de Bruijn de jaarvergadering af, waarna hij meteen alle leden uitnodigt om tijdens de vergadering toch vooral opbouwend kritisch hun stem te laten horen. “Het bestuur vervult niet meer dan een voortrekkersrol en ziet de CCT vooral als een club die juist door de inzet van haar leden vorm krijgt en pas dan goed kan functioneren”, aldus de Bruijn die zich hiermee samen met zijn medebestuursleden kwetsbaar opstelt en de leden alle gelegenheid tot inspraak biedt. “Een aantal leden kunnen vanavond wegens ziekte niet aanwezig zijn”. Wil noemt Perry Faulhaber, Meine Beetstra, en Threes Oude Moleman dieallen om verschillende reden verstek moesten laten gaan. Ook werd ex-CCTer Gerard ter Beek genoemd die een operatie had ondergaan. “Daarnaast, en dat is nieuw, verzoek ik jullie om na elke gang met een paar mensen van tafel te wisselen”, waarmee Wil bewust de afwisseling van gesprekspartners probeert te bevorderen. Als daarna de vergadering begint kunnen in “no time” diverse vergaderpunten als hamerstukken vlot afgehandeld worden. Secretaris Hein Wesselink meldt dat na het afscheid van zes leden de CCT met aanwas van acht nieuwe leden toch weer iets gegroeid is. Scheidend penningmeester Jan Franken oogst hoge waardering voor het degelijke financiële beleid dat hij de afgelopen jaren gevoerd heeft. Onder luid applaus wordt hij bedankt voor zijn inzet en wordt hem wederom probleemloos “decharge” verleend.

Het beleid van Franken wordt dermate ondersteund dat de leden op eigen initiatief voorstellen om de jaarcontributie periodiek met een klein percentage te verhogen. “Ik ben blij dat jullie hier zelf mee komen”, glundert Jan “Toch wil ik hier graag de opmerking bij maken dat in deze tijden van recessie het bestuur ook oog heeft voor de CCTers die het op dit moment minder breed hebben”, vult voorzitter Wil de Bruijn aan. “We merken dat een enkeling, zoals ook mag, de jaarcontributie in termijnen betaald. Ik nodig iedereen uit om vooral bij het bestuur aan te kloppen wanneer contributie betaling een probleem mocht worden. In onderling overleg zullen we dan vast een passende oplossing kunnen bedenken”, aldus de Bruijn die weet dat in 2009 de recessie bij sommige CCTers genadeloos hard heeft toegeslagen. Opvolger van penningmeester Jan Franken wordt jongeling Robbert Engelen van ING. Hij wordt door de vergadering gekozen als nieuwe CCT schatbewaarder en neemt de verantwoording voor de centen van Jan Franken over.

Daarna vertelt Ilone Huiskes over het CCT pr beleid waaraan zij samen met website beheerder Lex Nijhuis zo goed mogelijk vorm probeert te geven. “We hadden vorig jaar artikelen in bladen als Twente Visie en publiceren op de vrij toegankelijke pagina’s van de CCT website”, zo licht zij het beleid van de pr commissie toe. “Daarnaast, weten jullie dat ieder CCT-lid zijn of haar ledenprofiel op de website tegenwoordig zelf kan aanpassen”, zo tipt Ilone haar toehoorders nog even.

Rondvraag

Bij de rondvraag is het Gerrit Hobbelink die namens Threes Oude Moleman een paar punten te berde brengt. Threes vraagt zich af of het kledingadvies “black tie en avondkleding” voor de kerstbijeenkomst niet te vrijblijvend is en wellicht beter vervangen zou kunnen worden door een wat meer bindende “dress code”. Wil zegt toe hier in het bestuur over na te zullen denken, maar beloofd nog niets. Een reactie misschien ingegeven door het feit dat het kleding advies “tenue de ville” tijdens de jaarvergadering door veel leden blijkt te zijn vertaald naar makkelijke vrije tijd kleding waarbij een stropdas veelal ontbreekt. “Vervolgens”, zegt Gerrit, “heb ik nog een opmerking over het verslag van vorig jaar. Hierin wordt gesteld dat het profiel van nieuwe leden luidt; jonger dan 40 jaar, vrouwelijk geslacht en een onderneming in Twente”. Gerrit merkt op dat de “komma” eigenlijk door het woordje “en”, vervangen zou moeten worden. Voorzitter Wil de Bruijn vindt dit geen “punt”, en merkt op dat als er geen andere reacties meer zijn hij hierbij de vergadering sluit.


Terug

16-02-2010

Nog geen lid?

Wilt je meer informatie over een lidmaatschap bij de Commerciële Club Twente?

Kijk hier voor meer informatie

Inloggen

Inlognaam *
Wachtwoord *
Deel deze pagina via: