Halfjaarbijeenkomst: Lezing door Wil de Bruijn Welbions

zoom
zoom
zoom
zoom
zoom
zoom
zoom

Op dinsdag 20 april 2010 is het weer tijd voor een traditionele halfjaarbijeenkomst, ditmaal bij Hotel ’t Lansink. Zoals te doen gebruikelijk is er eerst gelegenheid voor een aantal introducés om zich aan de CCT voor te stellen. De inmiddels lid geworden Dirk-Jan Schele van Hardworks en Guus Olde Keizer van KroeseWevers maken hiervan onder anderen dankbaar gebruik. Vervolgens is het woord aan ons aller voorzitter, Wil de Bruijn, in het dagelijks leven één van in totaal drie directieleden van de Hengelose woningcorporatie Welbions, die ons inleidt in de corporatiewereld.

Wil vertelt dat de woningcorporatie Welbions is ontstaan naar aanleiding van een fusie van HBS Ons Belang en St. Joseph Wonen, beiden uit Hengelo. Onder het motto “Samen Sterker” is Welbions na de fusie actief in alle Hengelose wijken en een sterke speler in de regionale markt. Door de fusie is de professionaliteit en deskundigheid van de medewerkers gebundeld en wordt een hogere efficiency in geld en andere middelen bereikt. Welbions hoopt met haar grotere omvang beter in staat te zijn goede knowhow aan te trekken. Tegelijkertijd heeft de fusie nauwelijks gedwongen ontslagen tot gevolg gehad. Zowel aan huurders als aan personeel wenst Welbions het gevoel te geven waar haar vanuit het Twents verbasterde naam voor staat: “Wel bie oons!”.

Naast de verhuur van woningen is een belangrijke tak voor Welbions de verkoop van onroerend goed. Dit laatste is nodig om middelen vrij te maken voor ontwikkeling. Juist nu is één van de speerpunten van Welbions het ontwikkelen van vitale wijken met kwaliteit en variatie in het vastgoedaanbod. Daarbij stelt Welbions de klant centraal en zijn duurzaamheid en het varen van een solide financiële koers kernbegrippen. Meer dan vroeger is er daarbij sprake van samenwerking met andere partijen. Te denken valt daarbij aan bijvoorbeeld begeleid wonen (in samenwerking met o.a. het RIBW en de Van den Bentstichting), particulier initiatief (bijvoorbeeld de samenwerking met ouders van mindervalide kinderen) en in de toekomst ook ouderenhuisvesting. Welbions richt zich daarbij op wonen, leren, werken, zorg en welzijn.

Wil geeft vervolgens een korte toelichting op de wet- en regelgeving waaraan corporaties dienen te voldoen en laat aan de hand van enkele cijfervoorbeelden zien op welke wijze Welbions haar investeringen deels terugverdient en voor welk gedeelte deze juist ingecalculeerd onrendabel zijn. Gelet op de vele vragen na afloop van de presentatie blijkt dat de inleiding van onze voorzitter bij menig CCT-er de interesse heeft gewekt in het wel en wee binnen de corporatiewereld.

Nadat Wil met het onvermijdelijke, maar daarom niet minder gewaardeerde, flesje wijn is bedankt en de Club zich al laaft aan de voortreffelijke wijn en spijzen van ‘t Lansink, vraagt Wil nog één keer de aandacht. Hij is nog even vergeten te zeggen dat hij rond de zomer van 2010 afscheid zal nemen als directeur van Welbions. Toch geen onbelangrijk detail! Wil maakt gebruik van een regeling die het gevolg is van de fusie en die het mogelijk maakt vervroegd uit dienst te treden. Hoewel hij nog niet exact voor ogen heeft hoe hij zijn maatschappelijke carrière verder vorm wil geven, verzekert Wil ons er in ieder geval van dat hij nog geenszins van plan is plaats te nemen achter de spreekwoordelijke geraniums. En dat bevestigt nog maar weer eens het beeld van de CCT en haar leden als een dynamische en midden in de maatschappij staande club.


Terug

20-04-2010

Nog geen lid?

Wilt je meer informatie over een lidmaatschap bij de Commerciële Club Twente?

Kijk hier voor meer informatie

Inloggen

Inlognaam *
Wachtwoord *
Deel deze pagina via: