CCT jaarvergadering luchtig en comfortabel

zoom
zoom
zoom
zoom
zoom
zoom
zoom

Voor de 46e jaarvergadering van onze stichting Commerciële Club Twente, die overigens meer als een vereniging acteert in het Twentse business landschap, waren veel leden naar Oldenzaal gekomen om aldaar tevens het nieuwe onderkomen van het bedrijf Climarad van ons lid Peter Schabos te kunnen bewonderen. Peter en zijn compagnon Hans Velten ontvingen ons gastvrij en acteerden als volleerde kasteleins in de bruine kroeg in het fraaie maar vooral ook duurzame pand.

Zonne-energie om het bier te koelen

Climarad is in 2005 opgericht om de productie en verkoop tot stand te brengen van decentrale warmterugwinning toestellen die sinds het begin van dit millennium ontwikkeld zijn. Simpel gezegd: Radiatoren met ventilatie. Sindsdien gaat het crescendo in Oldenzaal, waar de Engineering en Sales gehuisvest zijn in het vrijdag 8 april feestelijk geopende nieuwe onderkomen. Ook voorziet het op de groei gebouwde nieuwe pand in een modern magazijn. De productie vindt plaats in Tubbergen – bij Brugman, waar wij ook al eens te gast waren- Polen en Californië. Alles is duurzaam ontworpen en gebouwd. Zo is het gebouw voorzien van LED verlichting, een warmtepomp en een luchtcirculatiesysteem. Wat ons CCT-ers het meeste aansprak was wel de geheel in stijl ingerichte kantine: de bruine kroeg, waar het bier gekoeld wordt met zonne-energie. Climarad met haar 22 medewerkers staat dan ook voor besparing en een gezond binnenklimaat. Alhoewel het product van Climarad (nog) niet echt interessant is voor toepassing door particulieren is het bedrijf daarentegen succesvol actief in de markt voor woningbouwverenigingen en installateurs die de techniek toepassen bij nieuwbouw en renovatie. Na een korte introductie werden wij in twee ploegen rondgeleid door het gebouw en werd ons een kijkje achter de schermen gegund van dit bijzondere bedrijf.

De CCT in 2010

In de van alle gemakken voorzien vergaderruimte was het vervolgens aan het bestuur om ons door de jaarvergadering te loodsen. Perry Faulhaber nam de honneurs van de helaas afwezige voorzitter, Wil de Bruijn, prima waar. In rap tempo werd het reilen en zeilen van onze club besproken. Het ledental is in 2010 geslonken. Vanwege diverse oorzaken hebben 10 leden het lidmaatschap opgezegd. Gelukkig zijn er ook nog 3 nieuwe aanmeldingen geweest, waardoor het ledental op 56 is gekomen. Zo nemen Alfons Esman en Rudolf van der Bles afscheid als actieve leden, maar zij weten te melden dat er vorderingen zijn met het oprichten van een soort CCT Plus, een senioren CCT. Samen met ex-voorzitter Henk Grimberg heeft Alfons zo’n 12 personen op het oog, waarvan er overigens 4 momenteel nog gewoon actief lid zijn. Ton Hekman schijnt één van de beoogde senioren te zijn, waartegen hij heftig ageert. “Tegenwoordig gaat men toch pas op 67 jarige leeftijd met pensioen?” Hij voelt zich dan ook nog jong en wenst voorlopig gewoon CCT-lid te blijven!

No-show? Boete!

Peter Schabos presenteert als nieuwe penningmeester het financiële verslag, waarbij hij allereerst Jan Franken wederom hartelijk bedankt voor de hulp bij de boekhouding. Het komt er eigenlijk op neer dat in 2010 Jan alweer alles heeft verwerkt, maar nu is het einde aan zijn verlengde “penningmeesterschap” dan toch echt aangebroken. De nieuwe penningmeester kondigt meteen een impopulaire maatregel aan. De no-show-boete komt in 2011 nu echt! Helaas wordt geconstateerd dat er bij de activiteiten toch zo’n 10% onaangekondigd niet komt opdraven. Dat gaat vanaf nu geld kosten! Het verbaasde mij dat er hierover toch weer vragen en opmerkingen van de leden kwamen, maar gelukkig zal Schabos onverbiddelijk zijn. Het gaat financieel op zich prima. Het eigen vermogen is in 2010 gegroeid. De contributie zal desalniettemin vanaf nu de inflatie (2%) volgen. En we blijven sparen voor het 50 jarig jubileum feest in 2015. Of toch in 2014?? Gelukkig maar dat de seniorenclub nog niet opgericht was, anders hadden we nu van CCT-leden van het eerste uur niet kunnen vernemen dat de oprichting toch echt in 1964 was. Als profiel voor nieuwe leden wordt geschetst dat deze bij voorkeur vertegenwoordiger dienen te zijn van grotere (industriële) bedrijven. Iedereen wordt gevraagd om pro-actief mee te werken aan het op stand houden van het ledental.

Afscheid?

Alfons Esman krijgt het woord en kijkt nog even terug op zijn lidmaatschap en legt uit dat je wat hem betreft beter een goede zakenvriend dan een (verre)  concurrent kunt hebben en dat de CCT daarvoor voor hem geschikt is gebleken. Hij blijft nog actief met zijn eigen onderneming en is adviseur bij Set & Print. We zullen hem in die hoedanigheid vast nog wel eens weer tegen kunnen komen. Achter de geraniums zitten is er voor hem niet bij. Alfons bedankt voor je jarenlange tomeloze inzet voor onze club!

De commissies

Woordvoerders van de commissies verhalen over hun activiteiten in het afgelopen jaar en de plannen voor de toekomst. Karsten Kögging meldt dat de redactiecommissie buitengewoon prettig functioneert en wijst er nogmaals op dat een ieder die zich geroepen voelt om een bijdrage te leveren middels een artikel of een nieuwsbericht zich altijd mag vervoegen bij een van de RC-leden. Er wordt dan bekeken of dit nieuws online gezet kan worden of dat het mooie vulling voor het CCT Nieuws kan zijn.

Namens de PR commissie weet Ilone Huiskes te melden dat zij er sinds kort helaas alleen voor staat, omdat Lex Nijhuis spijtig genoeg niet meer in staat blijkt om CCT lid te blijven. Aandachtpunten zijn o.a. een betere begeleiding van nieuwe leden, waarvoor dan ook een protocol is opgezet. Het huishoudelijk reglement is aangepast (zie de website) en zij evalueert de CCT-er van het jaar verkiezingen. Is die alle moeite en het geld wel waard? Het promotie belang wordt nog eens door haar onderschreven. Als CCT-er van het jaar heeft Ilone persoonlijk ook nog de mededeling dat zij het goede doel, waaraan de met de prijs verbonden duizend Euro te besteden is, door haar inmiddels is bepaald. Stichting De Kleine Kracht te Hengelo krijgt de bijdrage voor de inrichting van een keuken in een opvangtehuis voor kinderen in Roemenië / Moldavië. Zij belooft ons op de hoogte te houden. Marcel Evertzen (Sweet Pepper) stelt zich vrijwillig beschikbaar om de PR-commissie te gaan versterken. Gezien zijn achtergrond en activiteiten een welkome aanwinst.

Edu Jaarsveld meldt dat zijn activiteitencommissie afscheid heeft genomen van Rudolf van der Bles en Marty Assink. Als nieuwe leden zijn Erik Boerrigter, Alex van Hommerig en Arjan Effting toegetreden. Rewert Wolthoff doet verder verslag van de plannen voor activiteiten in 2011, waarvoor door meerdere leden suggesties zijn gedaan. Voor het bedrijfsbezoek op 6 september bleek nog geen invulling. Bij wie van de leden kunnen wij te gast zijn? Hij onthult alvast de dat activiteitencommissie denkt aan een zomerbijeenkomst in golf-achtige setting. Alle commissieleden worden door het bestuur bedankt voor hun inzet en mogen een mooie fles wijn meenemen naar huis.

Bij de rondvraag vraagt ere-lid en CCT-nestor Ben Loohuis aandacht voor het overlijden van Jos Kiphardt, voormalig voorzitter en mede grondlegger van de CCT. Na vragen van Alfons Esman over de gang van zaken bij het stemmen van de CCT-er van het jaar, wordt er nog wat over gediscussieerd en uiteindelijk stelt men voor om er een enquête aan te gaan wijden.

Presentielijst

Perry Faulhaber dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en maant alle aanwezigen nog even om de presentielijst te ondertekenen. “Anders kost het je geld!” De bijeenkomst wordt afgesloten met een smakelijk en zeer uitgebreid buffet en ik drink tot slot nog een lekker glaasje koud bier. Je weet immers maar nooit of morgen de zon weer opkomt?


Terug

15-02-2011

Nog geen lid?

Wilt je meer informatie over een lidmaatschap bij de Commerciële Club Twente?

Kijk hier voor meer informatie

Inloggen

Inlognaam *
Wachtwoord *
Deel deze pagina via: