Een “corrupt” avondje met Hoffman Bedrijfsrecherche BV

Geschreven door: Threes Oude Moleman

Op dinsdag 18 oktober 2011 houdt de heer Jos Meekel, operationeel directeur van Hoffmann Bedrijfsrecherche BV,een lezing in het Hengeler Club restaurant bij de Creatieve Fabriek aan de Tuindorpstraat in Hengelo. Over corruptie, fraude, en diefstal binnen bedrijven. En als u misschien denkt ”dat gebeurt in ons bedrijf niet” dan kan het goed zijn om aan hun landelijk bekende slogan te refereren: “Vertrouwen is goed maar Hoffmann is beter….”

Corruptie

De meeste Nederlanders denken dat corruptie /omkoping alleen voorkomt in zogenaamde bananenrepublieken. Nou, ook zonder die bananen kan dit verschijnsel hier helaas ook tot grote bloei komen. “Volgens een heel recent onderzoek van Monsterboard is 35% van de medewerkers bereid om voor geld bedrijfsinformatie te lekken”, zegt Jos Meekel in zijn intro.

Daar schrikken we toch wel van.

Fraude en interne diefstal

“Gemiddeld gaat zo’n  6% van de bedrijfswinst in criminele rook op door verschillende vormen van fraude”, weet Jos Meekel. “Denk hierbij ondermeer aan verzuimfraude (lekker thuisblijven om te klussen of een kater weg te werken op kosten van de baas) Of bijbaantjes in de baas zijn tijd, soms heel gemakkelijk door bijvoorbeeld wel op kantoor te zijn maar achter internet vooral met je eigen zaken bezig te zijn. En natuurlijk de “gewone”diefstal uit het bedrijf. Van spullen meenemen tot het grotere graaiwerk van bijvoorbeeld bankmedewerkers.”

Opmerkelijke weetjes

Jos Meekel trakteert ons verder op een aantal bijzondere feitjes: “Wist u dat er bedragen omgaan van meer dan € 780 miljoen euro bij fraude van binnenuit bij bedrijven? En dat de helft hiervan op het conto kan worden geschreven van de eigen medewerkers? En dat 75% van de betreffende oplichters man is?” Als vrouw ben ik uiteraard zeer geïnteresseerd  in de ongetwijfeld te noemen sociologische en psychologische verklaringen, maar Hoffmann richt zich primair op de preventieve en curatieve aanpak van deze misstanden in bedrijven.

Nieuwe trends in fraude en diefstal

Hoffmann Strategisch Riskmanagement heeft onder managers en ondernemers een anonieme steekproef genomen en  51% van hen constateert dat een deel vanhun werknemers misbruik maken van internet  en e-mail. Soms gaat het om kleine overtredingen maar toch leidt het in 63% van de gevallen tot sancties. De digitalisering van de werkomgeving heeft een aantal belangrijke trends in de particuliere recherche in gang gezet. Zo is er bijvoorbeeld een explosieve toename van de zogenoemde “cybercrime”. Door digitalisering is de interne fraude veel gemakkelijker geworden.  Jos Meekel: “Wij zien regelmatig perfect vervalste facturen. En ook het lekken van bedrijfsinformatie en wegsluizen van grote geldbedragen gaat nu aanzienlijk simpeler dan vroeger.” Voor ons naïeve  CCT-ers lijkt het alsof de kat wel erg gemakkelijk op het digitale spek wordt gebonden.

Waarom komt het op zo’n grote schaal voor?

Het wordt medewerkers soms wel erg gemakkelijk gemaakt.

Ondernemers hebben weliswaar een duidelijke mening over wat er in het bedrijf wel en niet mag, maar bijna niemand heeft iets vastgelegd in een integriteitbeleid, huisregels of ander protocol.

Jos Meekel: “Soms maken ondernemers bij interne fraude ook een kosten-batenanalyse. Als men denkt dat het onderzoek en/of de aanpak meer gaat kosten dan het vergrijp dan laat men het er wel eens bij zitten. Helaas geven ze daarmee ook een signaal af dat interne fraude mag mits de schade niet  te hoog wordt. En natuurlijk heeft dat zijn weerslag op de bedrijfscultuur.” Overigens is er inmiddels jurisprudentie dat de kosten voor onderzoek op de dader(s) verhaald mag worden.

En hoewel ook bijna iedereen van het personeel vindt dat diefstal en fraude niet kan, houden ze als ze het zien bij collega’s toch hun mond. Klokkenluiders lijken immers nog steeds een te hoge prijs te moeten betalen…

Curatief en preventief

De aanpak van Hoffmann BV bestaat uit maatwerk. De ongeveer 80 medewerkers bieden een basispakket van 31 diensten aan. Hoffmann BV kent en houdt zich aan de wet- en regelgeving. Recherchewerk verreist grote zorgvuldigheid. Bewijs dat op onverantwoorde wijze is verkregen houdt niet lang stand in de rechtszaal.  Kortom, specialistenwerk. Hoffmann BV kent in samenwerking met ondernemers zelfs een eigen fraudelijn: Meldmisstanden.nl

Hier kunnen werknemers anoniem en vertrouwelijk misstanden binnen de organisatie melden.

Helaas kijkt de gemiddelde ondernemer pas als het misgaat in organisatie of bedrijf naar de toekomst en wordt er dan pas een beroep gedaan op bedrijfsrecherche. Het mag helder zijn dat er winst valt te halen voor de ondernemer  als deze eerder inzet op de implementatie van preventief risico management.

Wat kan een bedrijf zelf doen?

“Sta er eens met aandacht bij stil wat u allemaal wel of niet heeft geregeld om bedrijfscriminaliteit te voorkomen”, zegt Jos Meekel. “Zijn er huisregels en zijn die bij iedereen bekend? Is integriteit een onderwerp wat regelmatig op de bedrijfsagenda staat? Worden uw mensen vóór ze in dienst komen gescreend? Is er een vertrouwenspersoon waar ze terecht kunnen?”

Veel CCT-ers moeten hier het antwoord op schuldig blijven.

Het meest voor de hand liggende fraudepreventie recept is in veel bedrijven tevens het meest ondergeschoven kindje: namelijk goed voorbeeldgedrag van de leidinggevenden en het creëren van een aanspreekcultuur. Voorwaar nog veel werk aan de winkel.

Zwaar op de maag

Het onderwerp spreekt zeer tot de verbeelding. Er wordt dan ook flink nagetafeld over deze zware kost. De lichtere kost komt voor rekening van het Hengeler Club Restaurant. Het moet gezegd, bijzonder smakelijke  gerechten en verrukkelijke wijnen. Vooral de witte Cru Bourgogne.  Jammer genoeg sluit het gastheerschap hier nog niet voldoende op aan. Maar misschien vragen ze onze activiteitencommissie nog om een herkansing te mogen krijgen van de CCT…..

Nog geen lid?

Wilt je meer informatie over een lidmaatschap bij de Commerciële Club Twente?

Kijk hier voor meer informatie

Inloggen

Inlognaam *
Wachtwoord *
Deel deze pagina via: