Excursie en lezing bij Brandweer Kazerne

zoom
zoom
zoom
zoom
zoom
zoom
zoom

Op dinsdag 25 januari 2011 bracht de CCT een bezoek aan de brandweer te Oldenzaal. Hier hield het voormalig CCT-lid Marius Vastert samen met zijn collega’s een lezing en kreeg de CCT aansluitend een rondleiding door het pand. Na het bezoek aan de brandweer werd gedineerd bij het alom geprezen restaurant “de Oude Raadskelder” eveneens te Oldenzaal.

Volle bak

Op dinsdagavond wordt de CCT ontvangen door oud CCT-lid Marius Vastert, thans werkzaam als adviseur Risico Beheersing van de Brandweer Noordoost Twente en Clustercoördinator Risicobeheersing NOT de heer Jan Sander en de heer Ferdinant van het Veen. De opkomst is boven verwachting en de zaal is dan ook al snel goed gevuld. Na een korte introductie volgt een rondleiding door het pand in twee groepen. Hierbij wordt al gauw duidelijk dat de brandweer bijzonder professioneel is georganiseerd. Na de rondleiding volgt een presentatie over de Brandweer Twente met als onderwerp ‘Brandveiligheid/ Preventie” en wordt verder de per 1 oktober 2010 ingegane omgevingsvergunning de WABO (Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht) besproken.

De brandweer aan het woord

Tijdens de presentatie wordt duidelijk, dat de Brandweer Twente is opgedeeld in maar liefst 31 posten, waar 800 vrijwilligers en 300 beroeps brandweermannen en –vrouwen werken. In totaal zijn er in regio Twente rond de 5000 incidenten per jaar.

De brandweer Twente is niet alleen betrokken bij brandbestrijding (repressie), maar is ook zeer actief in de voorlichting over brandpreventie bij particulieren en bedrijven. Daarnaast wordt de brandweer betrokken bij herinrichting en nieuwe planontwikkelingen om met hun expertise in een vroeg stadium mee te denken met de voorbereidingen. Hierbij worden risico’s in kaart gebracht (risicoinventarisatie) en wordt gekeken hoe risico’s zo veel mogelijk kunnen worden geëlimineerd (beheers-maatregelen). Door hier vroegtijdig over na te denken, vast te leggen en te communiceren weet de brandweer uiteindelijk veel onheil te voorkomen.

Na algemene uitleg over de brandweer volgt een uitleg over de Wabo, die sinds 1 oktober 2010 van kracht is. De Wabo vervangt 25 andere vergunningen, waardoor volgens de overheid de regeldruk aanzienlijk vermindert. Hierover zijn de meningen op dit moment nog verdeeld, maar bepaalde voordelen kent het nieuwe systeem zeker. De brandweer brengt in de Waboketen haar expertise in ten aanzien van bijvoorbeeld brandpreventie, waarbij zij optreedt als adviseur en niet als vergunningverlener.

Dat was schrikken!

Na de uitgebreide presentatie gaan we met zijn allen naar buiten en volgt een spectaculaire airbagdemonstratie. Na een eerste falende airbag wordt een reserve airbag geprepareerd. Na een derde poging volgt een oorverdovende knal en staan alle CCT-ers met open mond te kijken naar de rook die langzaam vanaf de uitgeklapte airbag wegwaait. Dat was schrikken; dat wil je dus echt niet in je eigen auto meemaken!

En toen was er…

Na afloop van de demonstratie reed iedereen opvallend bedachtzaam in een slakkengangetje naar restaurant de Oude Raadskelder. Dit restaurant krijgt vele goede recensies en is door Michelin met een Bib Gourmand beoordeeld. En ik kan u beloven: dat was niet voor niets! Een papillenbetovering van de bovenste plank: gegrilde coquilles met tuinkersen, trofi en kreeftensaus afgewisseld door “trio wild”, eend, fazant en hertenschouder, gevolgd door een overweldigend dessert. Na deze bijzondere culinaire smaaksensatie in buitengewoon leuk gezelschap, gaat ook deze avond ten einde en keren de aanwezige CCT-ers tevreden huiswaarts. Voor diegene die deze avond niet aanwezig konden zijn: wie kon’t wal liên, want der was ‘n sköttelke oaver!


Terug

25-01-2011

Nog geen lid?

Wilt je meer informatie over een lidmaatschap bij de Commerciële Club Twente?

Kijk hier voor meer informatie

Inloggen

Inlognaam *
Wachtwoord *
Deel deze pagina via: