Klik op de afbeeldingen
om ze te vergroten

CCT Jaarvergadering 2017

Geschreven door: Gerrit Hobbelink

Clubliefde

Het prachtige pand van CCT-lid Climarad in Oldenzaal is dit jaar weer het decor voor een strak geleide vergadering. De negenentwintig aanwezigen tonen hun clubliefde boven die van de stille aanbidders. Het is immers wél Valentijnsdag.

De “C” van Communicatie is de rode draad

Voorzitter Threes Oude Moleman leidt namens het bestuur voortvarend de vergadering, waarbij de notulen van vorig jaar snel worden goedgekeurd en zij lovend constateert dat de inbreng van de leden bij de verschillende commissies gekenmerkt mag worden als ‘Continu’ en ‘Creatief’. CCT-er van het (vorig) jaar, Rewert Wolthoff, krijgt de gelegenheid om toe te lichten wat er met de CCT-cheque van € 1.000,- is gebeurd. Met foto’s en een video vertelt hij trots dat zijn bijdrage aan de inrichting van de nieuwe verbandwisselkamer in het Brandwondencentrum Groningen besteed is aan de aanschaf van een VR-bril.

‘Atemlos’ wordt gekeken naar het verslag van de secretaris

Judith Phijffers presenteert met een pakkende video haar kijk op 2016. Wij concluderen tevreden dat de CCT een prachtig jaar achter de boeg heeft, vol van buitengewoon leuke, interessante en inspirerende activiteiten. Penningmeester Peter Schabos kan daarop volgend ook rekenen op tevreden instemming van de aanwezigen met zijn financiële verantwoording. De CCT is gezond en heeft een degelijke begroting.

Geen wisselingen in het bestuur, wel uitbreiding

Bestuurslid Marcel Evertsen is herkiesbaar en hij mag natuurlijk blijven. Aanvullend stelt Babeth Geerdink zich kandidaat voor het bestuur. Zij wordt met applaus welkom geheten en zo is het al ras tijd voor de bestuursmededelingen. De hand van Threes wordt zichtbaar bij dit agendapunt. De koers van het bestuur is standvastig, maar biedt toch ook veel ruimte. De mededelingen omvatten dan ook  veel open vragen. Zo wordt de dresscode as usual aangehaald, evenals de ‘C’ van culinair. Sommige zaken veranderen schijnbaar nooit, maar de algemene boodschap is dat de CCT meegaat met de tijd en wil anticiperen op de vele maatschappelijke veranderingen die ook het zakenleven beïnvloeden.

Actieve commissies. De kurk waarop CCT drijft.

Applaus is er ook voor de vertegenwoordigers namens de commissies. Rewert Wolthoff kijkt voldaan terug op het afgelopen jaar en geeft een tipje van de sluier van het programma voor 2017. Hij vraagt nog even met klem aandacht voor het aan- of afmelden voor de activiteiten.  José Romero meldt namens de PR-commissie en de Redactiecommissie dat deze zijn samengevoegd. Het zal de communicatie verbeteren. Met het oog op het beeld naar buiten zal de website nieuwe aandacht krijgen en worden plannen uitgewerkt om nog actiever de nieuwe media in te zetten, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter.

CCT leeft!

Bij het laatste agendapunt, de rondvraag, klinken diverse suggesties, vragen en opbouwende kritiek. Huiswerk voor het bestuur en het duidelijke bewijs dat de CCT leeft. Enkele minuten voor 19:00 uur kan de voorzitter keurig volgens schema afhameren. De ‘C’ van Chapeau. Da’s ook CCT.

Ter afsluiting gaat de bruine kroeg van Peter open en wordt genoten van een verrassend buffet van sushi en stamppotten. Perfect verzorgd door ons nieuwe lid Jos Nijland.
Klik hier om terug te gaan